Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.

Monday, March 13, 2006

UNION ESPIRITISTA CRISTIANA de FILIPINAS, INC.
CENTRO GENERAL
Sampaguita St. A. Samson, Quezon City
(SEC Registry, March 19, 1959, No. 15147)
Tel. No. (02) 415-6750

October 17, 2005

THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD
Of the Movie, Television and Radio Censorship Board (MTRCB)
6th Fl., Presidents Tower, Timog Avenue
Diliman, Quezon City

MANIFESTATION OF TRUTH

RE: The Movie “ISPIRITISTA- ITAY, MAY MOOMOO!”

Greetings!

“Ispiritista”/”Espiritista” is the calling for the Faithful Christian believers of the Holy Spirit. The Holy Bible says, “Ang Dios ay Espiritu at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at Katotohanan,” Juan 4:24. [This is] the reason why the believers are called “Ispiritista/Espiritista.” There are hundreds of millions of Spiritists/Spiritualists around the globe, different spelling but just one and the same meaning.

In our country, we call “Katoliko” for the Roman Catholic believers, Born Again for the Christian groups, etc.

Our group is registered under the name of Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.-UECFI (as briefly explained in Yours Fraternally Magazine of the International Spiritualist Federation (ISF), England, January 2005 issue, page 23. Annex-A) is registered with the Securities and Exchange Commission (SEC) Registry No. 15147, and classified as a Religious Association.

The teaching is called Spiritism (just like Christianism, Buddhism, etc.) because it involves Faith in Holy Spirit, research and studies on own’s soul/spirit purification, its advancement/progress towards God through the direct teaching and governance of the Holy Spirit; Spiritism doctrines (Annex B) constitute the beliefs, values, morals and principles of the believers, known as “Ispiritistas/Espiritistas.”

Our members are all over the country from Luzon to Mindanao, including those who are working and/or residing in several foreign nations like in the US mainland, Canada, Hawaii, Hong Kong, and Italy who are supportive and actively participating in our activities and could spare their time and money to get home for the sake of Faith, as made known by their presence during our recently concluded Centennial Celebration (photocopy of e-mail messages before they came is attached Annex C).

Also, our foreign affiliation to the International Spiritualist Federation (ISF), with more that 35 member countries including USA, France, Spain, etc., have high respect and appreciation to Philippine Spiritism, and who also pledged and continuously fulfilling their promise in promoting the country for further Spiritual growth and progress of students and believers of Spiritism, as evidence by their worldwide, circulated magazine and speaking engagement in various Spiritual organizations (photocopies of e-mail messages herein attached Annex D1, D2.)

In our Centennial Anniversary and General Assembly held last February 2005, Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo sent her warmest greetings to our group “for the unity and harmony of our people through the power of Faith and Religion” (Annex E).

With all the foregoing circumstances, we are deeply sad of the false impression and misbelieve to our group called Union –“Ispiritistas/Espiritistas” implicated in the forthcoming showing of the discriminating film entitled “ISPIRITISTA- ITAY, MAY MOOMOO!,” which will portray dishonor, disgrace and humiliate our members and the Union, as well.

In view of the above, we humbly pray that our brief expression of the truth be considered and favorably acted upon for the amendment or revision of the said movie title and to edit portions by deleting all the words or names referring to “Ispiritista/Espiritista” with due respect to the Holy Spirit and His Ministering Spirits, the Bible says, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao; datapuwat ang kapusungan sa Espiritu ay hindi ipatatawad” (Mateo 12:31).

With the Blessings of the Holy Spirit.

Sincerely yours,

(Signed) FLORENCIO A. JUAN, JR.
President General
------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDERTAKING

The Producers of the movie “ISPIRITISTA… ITAY, MAY MOOMOO..!,” by way of compromise to the complaint filed by the “Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.” before the MTRCB, now undertake:

1. To add a disclaimer in Filipino or English at the start of the movie stating that the movie and/or its characters does not in any way refer to any religious organization, in particular the Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.;
2. To acknowledge Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc. at the end of the movie;
3. To have the producer, REGAL ENTERTAINMENT, INC., make a press statement clarifying that the movie doest not in any way refer to any religious organization, in particular the Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.;
4. To exert best efforts to request the artists of the movie to clarify that the said movie is not related to any religious organization, in particular the Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.

MTRCB, 17 October 2005
For the Producers:

(Signed) AGNES H. MARANAN (Signed) TONY Y. REYES
Counsel for Regal and APT Director

For the Union Espiritista Cristiana de Filipinas, Inc.

(Signed) ISIDORO L. PADILLA (Signed) FLORENCIO A. JUAN, JR.
Counsel for Union Epiritista Cristiana de Filipinas, Inc. President General, Union Epiritista Cristiana de Filipinas, Inc.
Sunday, March 12, 2006

Divine Horizon Now Available for Circulation

We are pleased to inform all members of the KKEP and UECFI that the Divine Horizon, the official publication of the KKEP, is now available for circulation. You can buy your personal copies and get your subscription copies to the Circulation Staff of the Divine Horizon by sending email to kkepdivineh@yahoo.com for PhP40.00 per copy. The Divine Horizon, volume 1 issues no. 1 and 2, includes feacture articles about the Centennial Anniversary of the UECFI last February 2005, history of spiritism, basic information about mediumship, news articles from different regions, history of Centro Lunduyan Tagumpay ng Katotohanan, and biography of the founders of spiritism in the Philippines namely, Juan Alvear and Agustin de la Rosa.

Upcoming issue of the Divine Horizon will be released on July 2006. Interested contributors may submit your news articles to kkepdivineh@yahoo.com.

Anong say mo, Kabataang Espiritista?: Dapat bang magkaroon ng age limit ang KKEP members?

Magandang araw mga Hermano at Hermana!!! Pagpuri at pasasalamat sa Dakilang Ama, kapayapaan at pag-ibig sa ating lahat.

Itong mga nakaraang Regular Meeting ng KKEP National Board of Directors ay pinag-usapan ang usaping tungkol sa pagkakaroon ng age limit ng KKEP Members na maaaring manominate at maelect sa anumang posisyon sa Lokal, Probinsyal at Regional Komite. Ang usapin at isyung ito ay matagal nang pinag-uusapan subalit hanggang ngayon wala pa rin konkretong hakbanging at malinaw na stand ang KKEP National Board of Directors.

Maraming mga tanong at puntos ang dapat na isaalang-alang dito bago makapagdesisyon ang KKEP National Board ukol sa usaping ito.

Una, kailangan ba talagang magkaroon ng age limit ang mga manonominate at maeelect na KKEP officers?

Pangalawa, kung oo o hindi man ang sagot, anu-ano ang mga kadahilanan sa ganitong desisyon?

Pangatlo, kung maglalagay nga ng age limit, ano naman ang iseset na age limit?

Pang-apat, kung sakaling ang isang KKEP member ay lumagpas na sa nasabing age limit at siya ay aktibo pa ring nagsisilbi sa Kapatiran at merong siyang kakayahang maging epektibong pinuno, ano ang magiging posisyon o roles nya sa KKEP?

Paglima, anu-ano ba ang advantage at disadvantage ng paglalagay ng age limit sa mga inonominate at ieelect na KKEP officers?

Pang-anim, maglalagay lang ba ng age limit sa mga inonominate at ieelect na officers o kasama dito ang regular member?

Pangpito, saan ba nagsisimula at nagtatapos ang yugto ng pagiging kabataan?

Pangwalo, anu-ano ba dapat ang magiging basehan natin upang tayo ay masasabing qualified KKEP members at officers?

Ang mga katanungang nabanggit sa itaas ay ilan lamang sa mga itinanong ng mga Director ng KKEP sa kanilang pagpupulong. Ilan sa mga Director ang nagsasabing dapat magkaroon ng age limit ang inonominate at ieelect na KKEP officers. Meron din namang nagsasabing hindi ito kailangan. Ang mga sumusunod ay ang mga nai-suggest na age limit: 30, 33, 35, at 36.

Sa proposal ng ilang KKEP Directors, ang mga Kabataang Espiritista na lumampas na age limit ay maituturing honorary members na maaaring iappoint o ielect sa posisyong adviser.

Hanggang ngayon ang usapin ito ay bukas pa rin dahil nararapat lamang na magkaroon ng malawakang konsultasyon sa mga KKEP members upang malaman ang kanilang mga opinyon, komento at suhestiyon sa bagay na ito na dapat din namang isaalang-alang ng KKEP National Board of Directors.

Kung kaya't, hinikayat namin ang bawat miyembro ng KKEP na magbigay ng kanilang comments at suggestions tungkol sa pagbibigay ng age limit sa mga inonominate at ieelect na KKEP officers.

Maaari lamang ipost ang inyong comment sa pamamagitan ng pag-click sa comments o kaya mag-email sa kkepdirectors@yahoo.com.

Maraming salamat at muli kapayapaan nawa ang maghari sa ating kabuuan. Manatili nawa tayong naglilingkod para sa ikatatagumpay ng ating Kapatiran at ikabubuti ng ating espiritu.

Friday, March 10, 2006

KKEP National Board of Directors elects Executive Officers

National President Hmno. Ronald S. Gamiao
National Vice-President Hmno. Jesus M. Zambrano
Nationnal Secretary Hmna. Marian S. Ramos
National Treasurer Hmna. Emma C. Cornejo
National Auditor Hmna. Dalisay A. Lagmay
National PRO Hmna. Ruby Ann J. Ocampo